Trang Bị Cho Nhóm Của Bạn Công Nghệ Thu Thập Dữ Liệu Tiên Tiến Nhất

Đối Với Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường

BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN?

BẠN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU
BẰNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG
TRÊN Q&ME RETAIL NHƯ THẾ NÀO?

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm hiểu thêm các tính năng của ứng dụng bên dưới

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Đối Với Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường

Thông tin bán lẻ tại các quốc gia đang phát triển là khá phức tạp do tỷ lệ cửa hàng truyền thống cao. Công cụ này hỗ trợ mọi tính năng cần thiết cho các nhân viên nghiên cứu để tối ưu hóa công việc của họ tại mặt tiền cửa hàng.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

1. Nhân viên nghiên cứu đến địa điểm cửa hàng

Q&Me - Mobile Field Management Tools

2. Nhân viên nghiên cứu thu thập thông tin về cửa hàng và giá cả

Q&Me - Mobile Field Management Tools

3. Nhân viên nghiên cứu chụp ảnh cửa hàng, lưu lại và gửi đi

Q&Me - Mobile Field Management Tools

4. Dữ liệu được thu thập sẽ dùng để phân tích bằng nhiều phương pháp với công cụ quản lý.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Thay Thế Cách Làm Truyền Thống

Việc thu thập dữ liệu bằng giấy bút được thay thế bằng một ứng dụng di động tiện lợi giúp làm việc hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tuân Thủ SPSS

Định dạng dữ liệu của Q&Me Retail tuân thủ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) giúp người dùng dễ dàng phân tích số liệu. Hệ thống hỗ trợ cả tải xuống và tải lên SPSS.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Kiểm Tra Gian Lận

Độ chính xác nhiều lớp được xác thực bằng các tính năng như nhân đôi dữ liệu và địa điểm thu thập dữ liệu.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Phân Tích Dữ Liệu

Dữ liệu được thu thập được phân tích 1 cách hiệu quả bằng các công cụ phân tích của Q&Me Retail. Hệ thống hỗ trợ lọc và lập bảng chéo để quản lý dữ liệu tốt hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Công Cụ Quản Lý

Bộ công cụ quản lý tất cả trong một giúp công việc thị trường của bạn trở nên minh bạch và cải thiện PDCA của bạn.

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?