Utilize Your Field Agents More Efficiently & Effectively

Food & Beverage Company Use Case

Interested in knowing more details?

Q&ME CHATBOT SẼ
TỐI ĐA HÓA
LEAD GENERATION CỦA TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm hiểu thêm các tính năng của ứng dụng bên dưới

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Cách Thức Hoạt Động

Giới thiệu đúng sản phẩm, vào đúng thời điểm cho khách hàng không phải dễ dàng, đặc biệt là trong thương fmại điện tử. Chatbot đơn giản hóa quá trình này thông qua việc hiển thị các sản phẩm phù hợp với từng khách hàng và chuyển hướng khách hàng tiềm năng tới thẳng trang web của công ty.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Lựa Chọn Thông Minh

Chatbot thông minh trả về các tin nhắn phù hợp.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Chuyển Hướng Khách Hàng Tới Trang Web

Chuyển hướng khách hàng hiệu quả tới trang thương mại điện tử để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion).

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Hiển Thị Sản Phẩm

Hiển thị thông tin sản phẩm dựa trên câu hỏi của khách hàng.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm Kiếm Theo Từ Khóa

Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Facebook Messenger

Hỗ trợ tích hợp Facebook Messenger để gia tăng hiệu của của lead generations.

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?