Điều Phối Nhân Viên Thị Trường Của Bạn Một Cách Hiệu Quảy

Đối Với Lĩnh Vực Ăn Uống

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Q&ME RETAIL
CẢI THIỆN
VIỆC QUẢN LÝ DOANH SỐ BÁN HÀNG CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm hiểu thêm các tính năng của ứng dụng bên dưới

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Đối Với Lĩnh Vực Ăn Uống

Việc bán hàng của các công ty thực phẩm tại các quốc gia đang phát triển có hơi khó khăn do tỷ lệ cửa hàng truyền thống vẫn còn nhiều. Công cụ của chúng tôi sẽ tối ưu hóa các hoạt động bán hàng, qua đó thiết lập công việc hàng ngày cho nhân viên thị trường tại mỗi cửa hàng họ tới.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

1. Nhân viên thị trường ghé thăm cửa hàng

Q&Me - Mobile Field Management Tools

2. Nhân viên thị trường đếm số hàng tồn kho và đặt hàng khi cần thiết

Q&Me - Mobile Field Management Tools

3. Nhân viên thị trường chụp ảnh cửa hàng, lưu lại và gửi lên hệ thống.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

4. Thông tin được cập nhật và đồng bộ bằng các công cụ quản trị để quản lý bán hàng/đơn hàng

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Đặt Hàng

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến quản lý theo thời gian thực bằng cách nhập số lượng trên giao diện thân thiện với điện thoai.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Kiểm Tra Hàng Tồn Kho

Thu thập dữ liệu hàng tồn kho bằng cách nhập con số vào hệ thống, giúp quản lý tránh trường hợp tồn nhiều sản phẩm.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Lên Kế Hoạch Danh Sách Khách Hàng

Đội ngũ nhân viên của bạn sẽ được cung cấp danh sách các cửa hàng / văn phòng cần đến, giúp kế hoạch kinh doanh của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Quản Lý GPS

Nhờ sử dụng định vị GPS trên di động, quản lý có thể kiểm tra và theo dõi sát sao hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Công Cụ Quản Lý

Bộ công cụ quản lý tất cả trong một giúp công việc thị trường của bạn trở nên minh bạch và cải thiện PDCA của bạn.

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?