Utilize Your Field Agents More Efficiently & Effectively

Food & Beverage Company Use Case

Interested in knowing more details?

Q&ME CHATBOT
GIỚI THIỆU
VỊ TRÍ CỬA HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm hiểu thêm các tính năng của ứng dụng bên dưới

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Cách Thức Hoạt Động

Việc tìm kiếm và đến trang Facebook chính thức của nhãn hàng có thể hơi phiền phức với nhiều người. Chatbot đơn giản hóa quá trình tìm kiếm cửa hàng của khách hàng, trả về vị trí của các cửa hàng dựa trên khoảng cách từ vị trí hiện tại của khách hàng.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Giới Thiệ Cửa Hàng

Phù hợp nhất để giới thiệu các cửa hàng của bạn tới các khách hàng tiềm năng, khách hàng sẽ không cần tìm kiếm qua Google Map.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Quản Lý Cửa Hàng

Có thể hiển thị chỉ các cửa hàng của bạn và có thể quản lý dữ liệu cửa hàng một cách linh hoạts.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm Kiếm Theo Địa Điểm

Hiển thị những cửa hàng tốt nhất dựa trên vị trí mà khách hàng nhập.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Facebook Messenger

Hỗ trợ tích hợp Facebook Messenger để gia tăng hiệu của của lead generations.

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?