Cho Phép Người Giám Sát Của Bạn Có Thể Nhanh ChóngTruy Cập Vào Dữ Liệu Hiệu Suất Quan Trọng

Đối Với Công Ty Điện Tử

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Q&ME RETAIL
ĐƠN GIẢN HÓA
CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI GIÁM SÁT NHƯ THẾ NÀO?

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Tìm hiểu thêm về các tính năng của ứng dụng bên dưới

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Đối Với Công Ty Điện Tử

Các công cụ di động của chúng tôi giúp giám sát viên dễ dàng lập kế hoạch và gửi những kế hoạch đó đến nhân viên của mình, qua đó giúp nhân viên biết mình cần làm gì một cách chính xác và rõ ràng hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

1. Quản lý thiết lập và gửi danh sách các khách hàng cần viếng thăm cho nhân viên thị trường.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

2. Trên thiết bị di động của nhân viên thị trường sẽ hiển thị danh sách các khách hàng cần viếng thăm.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

3. Nhân viên thị trường viếng thăm cửa hàng và hoàn tất các công việc trước khi đến địa điểm tiếp theo

Q&Me - Mobile Field Management Tools

4. Dữ liệu được ghi nhận và giám sát viên có thể phân tích nó bằng công cụ quản lý.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Danh Sách Đầu Mục

Giám sát viên sẽ được quyền truy cập vào các danh mục kiểm tra trên di động để nhập đánh giá nhanh. Thông tin này cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình của quản lý.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Theo Dõi Hiệu Suất Công Việc

Dữ liệu được thu thập bởi giám sát viên được quản lý và phân tích theo vùng, cửa hàng và các bộ lọc khác giúp người quản lý nắm được kết quả kinh doanh của cửa hang 1 cách hiệu quả hơn.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Phân Tích Nhiều Cấp

Dữ liệu thu thập được có thể được phân tích bằng biểu đồ ở bảng điều khiển của Q&Me Retail nhằm nhanh chóng cung cấp cho doanh nghiệp những gợi ý cần thiết.

Q&Me - Mobile Field Management Tools

Công Cụ Quản Lý

Bộ công cụ quản lý tất cả trong một giúp công việc thị trường của bạn trở nên minh bạch và cải thiện PDCA của bạn.

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?